Název:   Stavopodnik, výrobní družstvo v Českých Budějovicích
Sídlo:   Školní 434/4, České Budějovice, PSČ 370 04
IČO: 00028789   DIČ: CZ00028789

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Dr C 1, vložka 191. Datum zápisu: 8. ledna 1955 č.j. FIRM 5849/92

. .

Představenstvo výrobního družstva STAVOPODNIK v Českých Budějovicích Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 20.7.2022 od 13:00 v kanceláři JUDr.Evy Ivicové Brejchové, notářky se sídlem v Českých Budějovicích, na adrese Piaristická 22/8, 37001 České Budějovice. Více informací zde .

Družstvo bylo založeno začátkem roku 1955, zabývalo se menšími stavebními pracemi, většinou pro soukromníky. Po vybudování nového stavebního dvora v Kněžských Dvorech v 70. letech a jednotlivých provozoven provádělo práce pro výrobní družstva v Jihočeském kraji.

V současnosti provádí družstvo stavební práce pro všechny subjekty od soukromých osob po státní správu, školství, zdravotnictví, bytová družstva, podnikatele atd. Svojí kapacitou je schopno provést zakázku v objemu do cca 10 mil. Kč - kompletně včetně zpracování projektové dokumentace až po vydání stavebního povolení. Jedná se o novostavby (i rodinné domky), opravy, rekonstrukce, nástavby a vestavby, zateplování, modernizace a fasády domů, ale i o běžnou údržbu a opravy bytového fondu i ostatních budov, t.j. zednické práce a opravy elektroinstalace.

Záruky na provedení práce poskytujeme v rozmezí od 24 do 60 měsíců a to podle charakteru prováděných prací. Cenové relace jsou podle aktuálních ceníků stavebních prací RTS Brno, resp. ÚRS Praha, atyp. konstrukce jsou oceňovány nabídkovými cenami.

STAVOPODNIK